Trekantområdets Lederforum er et forum for ledere.

Trekantområdets Lederforum er et forum for ledere.

Trekantområdets Lederforum blev stiftet i 2006 med det formål at styrke netværket og erfaringsudvekslingen mellem højt placerede virksomhedsledere fortrinsvis fra virksomheder beliggende i Trekantområdet.

Foreningen arrangerer møder, hvor topledere mødes på tværs af brancher og via en synergieffekt tilfører den enkelte såvel som virksomheden konkret udbytte gennem formidling af viden omhandlende generel virksomhedsledelse.

Hvert år afholdes der 5 - 7 arrangementer samt en årligt ledelsesseminar. Møderne afvikles typisk i tidsrummet kl. 17 til ca. kl. 21 afsluttende med spisning.

Medlemskabet er derfor et virksomhedsmedlemskab, hvor der er mulighed for at sende en substitut, hvis man selv er forhindret

Kontingentet er på den seneste generalforsamling fastsat til 13.500 kr. pr. år ekskl. moms.
 

En høj og engageret mødedeltagelse er
forudsætningen for succes i
Trekantområdets Lederforum